Hjem

Stiftelsen Aksjon Vennskap, Fiolvegen 26, 2052 Jessheim Tlf: 97756505 Mail: mail@vennskap.net Bankkonto 5083 07 03508

Aksjon Vennskap

Action Friendship

 

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

 

 

 

 

Aksjon Vennskap

Aksjon Vennskap hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst

-Europa og arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et kristent verdigrunnlag.

Les mer...

 

 

Barnehjemmene

Barnehjemmene vi hjelper er offentlige. De har ikke penger til annet enn mat og lønninger, så behovene er store.

Vi har nå prosjekter på 8 barnehjem med over 850 barn.

Les mer...

 

 

 

Vil du støtte studenter?

Aksjon Vennskap støtter studenter i Ukraina

– vil du være med å gi et tidligere barnehjemsbarn en mulighet til bedre liv?

Aksjon Vennskap har forpliktet seg til å hjelpe 14 ungdommer til utdanning og håp til å klare seg selv videre i livet.

Se her.

Prosjekter

Skoler inviteres til et prosjekt på et barnehjem i Ukraina.

Prosjektene finansieres ved at elevene samler inn penger. 100% av pengene går til prosjektet.

Aksjon Vennskap bidrar med informasjon og alt nødvendig materiell for å gjennomføre prosjektet på skolen.

 

 

 

 

 

 

Aksjon Vennskap i pressen

 

En glede å se utstyret i bruk..

 

Grenseløs tannhjelp gleder..

 

Lærdom for livet....

 

Solgte vafler for Aksjon Vennskap.

 

Ga bort to tannlegekontorer.

 

Tannlegekontorer

Vi har fått et tannlegekontor av tannlege Roar Hovland og to tannlegekontorer av Tanngarden i Sørumsand. Kontorene er satt opp på barnehjemmene i Demna, Khyriv og i Dobromil.

Se her.

 

 

 

 

Reiser til Ukraina

Hver vår arrangerer Aksjon Vennskap en reise til barnehjemmene vi hjelper. Elever fra skolene som har prosjekter er med på turen. Der får de møte barnehjemsbarna, og se at prosjektene er fullført.

 

 

 

 

Verdig alderdom

Gamlehjemmet i Lviv har meget dårlig økonomi, og har ikke råd til bleier til de som trenger det. Ved hjelp av sponsorer holder nå Aksjon Vennskap hjemmet med bleier. Dette gir de eldre en mer verdig tilværelse og de ansatte en bedre hverdag. Vi trenger stadig sponsorer til dette.