Hjem

Stiftelsen Aksjon Vennskap, Fiolvegen 26, 2052 Jessheim  Tlf: 97756505   Mail: mail@vennskap.net   Bankkonto 5083 07 03508

Aksjon Vennskap     

Action Friendship


Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

Aksjon Vennskap

Aksjon Vennskap hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst

-Europa og arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et kristent verdigrunnlag.

Les mer...Vil du støtte studenter?

Aksjon Vennskap støtter studenter i Ukraina

– vil du være med å gi et tidligere barnehjemsbarn en mulighet til bedre liv?

Aksjon Vennskap har forpliktet seg til å hjelpe 14 ungdommer til utdanning og håp til å klare seg selv videre i livet.

Se her.

Prosjekter

Skoler inviteres til et prosjekt på et barnehjem i Ukraina.

Prosjektene finansieres ved at elevene samler inn penger.  100% av pengene går til prosjektet.

Aksjon Vennskap bidrar med informasjon og alt nødvendig materiell for å gjennomføre prosjektet på skolen. 


 

Våre samarbeidspartnere:

  

    Bingsfoss ungdomsskole

    Frogner undomsskole

    Royal Rangers Harestua 

    

   

    her er det plass til fler...


Tannlegekontorer

Vi har fått et tannlegekontor av tannlege Roar Hovland og to tannlegekontorer av Tanngarden i Sørumsand. Kontorene er satt opp på barnehjemmene i Demna, Khyriv og i Dobromil.

Se her.

Verdig alderdom

Gamlehjemmet i Lviv har meget dårlig økonomi, og har ikke råd til bleier til de som trenger det. Ved hjelp av sponsorer holder nå Aksjon Vennskap hjemmet med bleier. Dette gir de eldre en mer verdig tilværelse og de ansatte en bedre hverdag. Vi trenger stadig sponsorer til dette.