Støtte

Stiftelsen Aksjon Vennskap, Fiolvegen 26, 2052 Jessheim  Tlf: 97756505   Mail: mail@vennskap.net   Bankkonto 5083 07 03508

Aksjon Vennskap     

Action Friendship


Hvordan støtte prosjekter


Aksjon Vennskap jobber med Korte definerte prosjekter. For oss er det viktig at prosjektene blir ferdige. Da er det bedre å dele et større prosjekt opp i deler slik at hver del kan avsluttes og rapporteres


Prosjektene finansieres i deler slik at flere personer/organisasjoner kan støtte samme prosjekt. Rapportering går til alle som støtter


Rapportering er i form av rapporter og bilder fra hvert prosjekt


 

Pengene kommer fram?


- Administrasjonskostnader belastes ikke prosjektene- Alle innsamlede midler går direkte og uavkortet til prosjektene- Alle innsamlede midler går inn i regnskapet som kontrolleres av revisor  og myndigheter.


 

Hvordan samarbeider Aksjon Vennskap med skoler?


Skolene inviteres til et prosjekt på et barnehjem i Ukraina


Prosjektet finansieres ved at elevene samler inn penger – pengene går til prosjektet


Aksjon Vennskap bidrar med informasjon og alt nødvendig materiell for å gjennomføre prosjektet på skolen


En elev fra hvert klassetrinn blir valgt ut til å reise til Ukraina sammen med lederne i Aksjon Vennskap