Barnehjemmene

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

Barnehjemmene

Borislav

På Barnehjemmet i Borislav bor det 113 barn med fysiske handikap.


Bingsfoss Ungdomsskole har samlet inn penger til å pusse opp alle badene i internatet, til nye senger og nattbord til alle, til medisinsk senter for små barn, til nye dører, til oppussing av spisesalen og til oppussing av soverom. Barnehjemmet begynner å bli fint.


Ledelsen har en flott innstilling og får fram midler fra myndighetene til oppussing i tillegg til det Aksjon Vennskap bidrar med.Demna

Barnehjemmet i Demna er for 55 foreldreløse barn. Barna går på skolen som ligger inntil barnehjemmet. Der går også 135 andre barn fra problemfamilier i Scole. Barna er på skolen fra de er 6 til de er 17 år.


Barnehjemmet er gammelt og usselt.


Scole

Det bor ca 90 barn på barnehjemmet. Barna er fra 7 til ca 17 år. Ca halvparten har ikke foreldre. Resten av barna kommer fra overtallige familier eller oppløste familier. De har ulike former for psykiske handikap


Inntrykket av barnehjemmet blir bare bedre og bedre etter som de forskjellige oppussingsprosjektene blir gjennomført. Utgangspunktet da vi startet i Scole i 2007 var nitrist og grått.
 


Khyriv

Barnehjemmet er stort med 122 barn (52 foreldreløse og 70 fra problemfamilier). I tillegg til de 122 er det 295 barn som gikk på skolen. De bor i Chyriv og er enten fra problemfamilier eller fra vanlige familier. Barna er fra 6 til 17 år. De fikk utdannelse i teoretiske fag til gymnas nivå. Det er god atmosfære på barnehjemmet


Barnehjemmet er rent med standard i overkant av det vi har sett på de barnehjemmene vi arbeider på ellers.
Borislav2

Barnehjemmet barnehjem i Borislav for 27 barn fra 3 til 18 år som lå på vegen opp til Borislav. Barna var foreldreløse, delvis foreldreløse eller fra problemfamilier. Barnehjemmet fremsto som greit og i relativt god stand. Det var 20 år gammelt. Rektoren, Irena, hadde vært der i 18 år. Barna gikk på den lokale skolen. Barnehjemmet var for lokale barn og ble drevet på det lokale budsjettet. De hadde lite penger til vedlikehold og forbedringer.


Dobromil

Barnehjemmet er et regionbarnehjem for barn med forskjellige handicap. Det bor 130 barn  i aleren 4 til 18 år der.

Barnehjemmet framstår som relativt godt vedlikeholdt og moderne. Innvendig er det godt vedlikeholdt. Utvendig er ca halvparten av fasadene pusset opp. Resten er i dårlig forfatning.


Lviv

Barnehjemmet er et lokalt barnehjem med støtte fra lokale myndigheter.

Barnehjemmet i Lviv 131 barn fra 6 til 17 år. 25 er foreldreløse. Resten har ulike sosiale problemer. Barn av enslige mødre og barn fra familier med sosiale problemer. Mange foreldre forlater barna for å reise til utlandet. D

Det er to store gamle bygninger; en som var internat og en som var skole.
Rava Ruska

Et lokalt barnehjem med barn fra 6 til 17 år.

340 barn går på skolen og 223 bor på internatet. Noen av barna hadde lett psykisk handicap.

 

Skolen har 11 klassetrinn; til og med gymnaset.