Om oss

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.


Hva er Aksjon Vennskap


Visjon

Aksjon Vennskap hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa og arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et kristent verdigrunnlag


Mission

Aksjon Vennskap skal hjelpe mennesker i Øst-Europa ved å drive prosjekter som

hjelper de svakeste     

dekker definerte behov

når fram til de som skal ha hjelpen

gir mulighet for nært samarbeid

 Aksjon Vennskap skal arbeide aktivt for å styrke vennskap og positive holdninger blant de som deltar i prosjektene.


Organisering

Aksjon Vennskap er en stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret. Aksjon Vennskap blir revidert og regnskapet må sendes inn til og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Aksjon Vennskap har et styre bestående av Freddy Johnsen (leder), Bjørg Johnsen,  Kai Bjørntvedt og Ingar Wold.

 

I Ukraina samarbeider vi med Lviv Theological Seminary om stiftelsen ”Ray of Love”. Stiftelsen ledes av et styre bestående av Freddy Johnsen (leder), Bjørg Johnsen, Kai Bjørntvedt,  Ingar Wold, Vladimir Salaidyak, Peter og Olga. Vladimir er prosjektleder i Ray of Love  og Olga fører regnskapet. Stiftelsen er regnskapspliktig overfor den Ukrainske stat


Samarbeidspartnere i Norge

Bingsfoss Ungdomsskole

Gråtass barnehager