Kontakt

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.


Kontakt oss

 

Postadresse:

Stiftelsen Aksjon Vennskap

Fiolveien 26

    2052 Jessheim

 

Telefon:

977 56 505

 

E-post:

mail@vennskap.net


Bankkonto:

5083 07 03508                         Styret i Aksjon Vennskap

                        Ferddy Johnsen                                Roar Lunde                                           Bjørg Irene Johnsen                                   Ingar Wold

                        leder

                        tel.+47 977 56 505                         tel.+47 957 39 430                          tel.+47 957 68 398                                   tel.+47 909 47 347

                        freddy.johnsen@fishfeed.no       roar@krgruppen.no                        bjorg@fredire.com                                   ingar.wold@gmail.com

Stiftelsen Aksjon Vennskap, Fiolvegen 26, 2052 Jessheim  Tlf: 97756505   Mail: mail@vennskap.net   Bankkonto 5083 07 03508