Ukraina

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.Ukraina

 

Nasjonalt motto:

Воля, злагода, добро

Volja, zlahoda, dobro

(ukr.: Frihet, enighet, godhet)


Ukrainas flagg ble tatt i bruk i 1918 og består av to like store horisontale bånd, hvor det øverste er blått og det nederste er gult.

Flagget tolkes som den blå himmelen (som symboliserer fred) over de gule kornåkrene (som symboliserer velstand). I følge en teori skal fargene kommer fra folkegruppen Rus, som opprinnelig kom fra Sverige. Sveriges flagg har de samme fargene. Teorien svekkes av at Kiev-russ staten eksisterte under vikingtiden og fram til midten av 1100-tallet, det vil si lenge før Sveriges flagg ble til. Likheten mellom de to lands flagg er altså tilfeldig.

Under Sovjetunionen var det ukrainske flagget forbudt fordi detsymboliserte nasjonalisme.

   

Ukraina er et land i Øst-Europa som grenser til Russland i øst; Hviterussland og Polen i nord; Slovakia og Ungarn i vest og til Romania og Moldova i sør.

Ordet Ukraina (Україна) kommer av den slaviske preposisjonen в/у (v/u: «i»/«på») og ordet країна (krajina: «land», av край, kraj: «grense»), det vil si etymologisk «hinsides grensa».

Da de ukrainske områdene lå under russisk kontroll ble de også kalt Lillerussland, en betegnelse dagens ukrainere har lite til overs for.


 

Historie

Ukrainas historie spenner seg tilbake til vikingetiden.

Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst 1991.

Høsten 2004 ble det avholdt presidentvalg i Ukraina. Beskyldninger om valgfusk førte til en politisk krise i landet. Valget har også blitt omtalt som Oransjerevolusjonen .

Ukraina er en demokratiskrepublikk hvor den lovgivende, utøvende og dømmende makt er adskilt.

Etter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 domineres fortsatt politikken i Ukraina av en omfattende statlig og byråkratisk kontroll. Landet er preget av omfattende korrupsjon, noe som staten til nå ikke har grepet tak i.Geografi

Landskapet i Ukraina består hovedsakelig av fruktbare sletter eller stepper, samt høysletter.  I sørvest danner Donau-deltaet grensa mot Romania. Det finnes fjellområder i de ukrainske Karpatene  hvor Ukrainas høyeste fjell Hoverlafjellet  med 2061 moh., befinner seg, samt på Krim-halvøya helt sør i landet.

Ukraina har hovedsakelig et temperert klima. På Krim er klimaet mer likt det man finner i kystområdene i Middelhavet. Det kommer mest nedbør i vest og nord og mindre i øst og sørøst. Vintertemperaturene varierer fra kjølig langs kysten av Svartehavet til kaldt i innlandet. Generelt er det høye sommertemperaturer i landet..

Hovedstaden i landet heter Kiev og ligger øst i landet.