Studenter

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

                                                                                      STUDENTER


Aksjon Vennskap har startet et program for å støtte utdanning for studenter som kommer fra barnehjem. Til dette trenger vi sponsorer.

 For 800 kr pr måned kan du støtte en student. En student kan også støttes delvis med det beløpet du måtte ønske.

 

Student støtte gjennomføres slik:

Studentene søker om få støtte fra Aksjon Vennskap

Hvis søknaden godkjennes, lages det en kontrakt som signeres av studenten, studentens fadder og Aksjon Vennskap

Støtte gis for hele utdanningsperioden forutsatt at studenten består alle eksamener og rapporterer til Aksjon Vennskap ifølge planen

Rapporter skal sendes 1. februar, 1. mai og 1. november til Aksjon Vennskap som sender rapportene til sponsorene

Hver student har en fadder som følger dem opp. Det trengs fordi studentene ikke har noen familie som passer på dem og gir dem støtte

Aksjon Vennskap har ansatt Oksana Onofriichuck til å følge opp student støtte prosjektet i Ukraina

På bildet til venstre ser vi Nadya som er fadder for de fleste studentene.

Til høyre ser vi Oksana Onofriichuck som leder student støtte prosjektet i Ukraina

Natalia var den første studenten som fikk støtte gjennom Aksjon Vennskap. Nå er hun utdannet revisor.

Se flere ferdig utdannede studenter ved å klikke her.

STUDENTER UNDER UTDANNING


Flere mangler sponsor.


Ønsker du å hjelpe en student eller få flere opplysninger ta kontakt på

telefon 977 56 505 eller e-post mail@aksjonvennskap.no

KONTAKTSKJEMA

STØTTE STUDENTER


Hvis du vil støtte en student kan du fylle ut kontaktskjemaet eller ta kontakt   på telefon 977 56 505

Blir det for mye for deg med 800 kroner i måneden kan du gi et mindre valgfritt beløp, slik kan flere støtte en student sammen.