Pluss prosjekter

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

                                                                                      PLUSS PROSJEKTER


Pluss prosjekter er prosjekter som organisasjoner kan søke om støtte til fra myndighetene. For å søke trengs det egeninnsats - en sponsor. Aksjon Vennskap betaler fra 5 – 20% av kostnadene og myndighetene betaler 80-95% av kostnadene. Vi i Aksjon Vennskap synes det er flott å bli med på Pluss prosjekter. Prosjektene er akkurat hva organisasjonene trenger og med lite penger får vi gjort mye.

Nytt datarom og "Utdanning via internett" på barnehjemmet i Demna.


Nytt datarom. Totalkost 9 500 USD. 

8 000 fra Ukraina og 1 500 fra Aksjon Vennskap.


"Utdanning via internett". Totalkost 10 000 USD. 8 500 fra Ukraina og 1 500 fra Aksjon Vennskap.

Jon Andre og Christina fra Gråtassbarnehagene i Fredrikstad synes det nye huset ble flott!

Nytt tak på spisesalen og nye gangveier på barnehjemmet i Chyriv


Pluss prosjektet: "Nytt tak over spisesalen". Totalkost 35 000 USD. 

3 500 USD fra Aksjon Vennskap.


Pluss prosjektet: “Gangveier”.
Totalkost 30 000 USD. 3500 USD fra Aksjon Vennskap.

Fra å være vått og bløtt har det blitt fint og tørt.

50 barn til i barnehagen i Chyriv


Aksjon Vennskap har vært sponsor for byggingen av et nytt hus i barnehagen i Dobromil. Vi har bidratt med 7% av kostnadene. Det ble plass til 50 barn til. Sponsor har vært Gråtassbarnehagene i Fredrikstad. 

Ny gymsal oh nytt fyringsanlegg i hus 1 Rava Ruska


På barnehjemmet i Rava Ruska er det gjennomført 2 Pluss prosjekter.

* Ny gymsal

* Nytt fyringsanlegg

Totalkost 27 000 USD. 24 400 fra Ukraina og 2 600 fra Aksjon Vennskap.