Pluss prosjekter

Aksjon Vennskap     

Action Friendship

Aksjon Vennskap er en norsk stiftelse som gjennomfører prosjekter på barnehjem i Ukraina.

                                                                                      PLUSS PROSJEKTER


Pluss prosjekter er prosjekter som organisasjoner kan søke om støtte til fra myndighetene. For å søke trengs det egeninnsats - en sponsor. Aksjon Vennskap betaler fra 5 – 20% av kostnadene og myndighetene betaler 80-95% av kostnadene. Vi i Aksjon Vennskap synes det er flott å bli med på Pluss prosjekter. Prosjektene er akkurat hva organisasjonene trenger og med lite penger får vi gjort mye.

Jon Andre og Christina fra Gråtassbarnehagene i Fredrikstad synes det nye huset ble flott!

50 barn til i barnehagen i Chyriv


Aksjon Vennskap har vært sponsor for byggingen av et nytt hus i barnehagen i Dobromil. Vi har bidratt med 7% av kostnadene. Det ble plass til 50 barn til. Sponsor har vært Gråtassbarnehagene i Fredrikstad. 

Nytt fyringsanlegg i hus 1 Rava Ruska


Et annet plussprosjekt var å fornye fyringsanlegget i hus 1 på barnehjemmet i Rava Ruska. Det kostet 12000 USD og Aksjon Vennskap sponset prosjektet med 1000 USD – 8% - nor som ført til at prosjektet ble gjennomført. Det er mange flere Pluss prosjekter som planlegges nå. Vi trenger flere sponsorer!